ИЗПРАТЕ НИ СЪОБЩЕНИЕ


ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В:

Онлайн каталог и магазин за продукти и услуги в сферата на ЕЕ и ВЕИ.

За oнлайн каталог и магазин за продукти и услуги в сферата на ЕЕ и ВЕИ.

Тази секция от портала www.res-cluster.org е организирана под формата на е-магазин и каталог за продукти и услуги в сферата на енергийната ефективност (ЕЕ) и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Онлайн магазина и каталога на продукти и услуги в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници е създаден в рамиките на проект К-02-17/09.01.2013 "Повишаване конкурентоспособността и насърчаване устойчивото развитие на Клъстер ВЕИ". Регистрацията е напълно безплатна.


Пазарувайте онлайн без регистрация.

Секцията позволява лесна процедура за поръчка, без нужда от регистрация в три лесни стъпки - изберете продукт и го добавете във Вашата кошница, прегледайте Вашата кошница и поръчайте, попълнете формуляра за поръчка и потвърдете Вашата поръчка.


Multy-vendors е-магазин.

Е-магазина представлява платформа за онлайн пазаруване от много продавачи (multy vendors). Организирана по този начин, наподобява виртуален мол.За Клъстер ВЕИ

Клъстер ВЕИ осъществява своята дейност за насърчаване използването на възобновяеми и алтернативни енергийни източници и биогорива.

За постигане на своите основни цели, осъществява дейността си в сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации, с български държавни органи и институции, органите на местно самоуправление и местна администрация, както и с представители на бизнеса и неправителствените организации.

Членове на Клъстера са основно производители на енергия от възобновяеми източници (предимно ВЕЦ, инсталации за производство на енергия от слънце и вятър (ФЕЦ и ВтЕЦ)), доставчици на машини и оборудване в енергийния сектор, строително-инвестиционни компании в сферата на ВЕИ, бизнес подпомагащи организации в областта на ВЕИ и др.

Проект К-02-17/09.01.2013 "Повишаване конкурентоспособността и насърчаване устойчивото развитие на Клъстер ВЕИ"

Основната цел на проекта е да повиши конкурентоспособността и да постигне устойчивост в развитието на фирмите от КВЕИ посредством насърчаване на взаимодействието между тях и прилагане на клъстерния подход, както и увеличаване на ефективността на производството и пазарното представяне на предприятията използвайки предимствата на клъстерите и бизнес мрежите.

Основни дейности:

  • Създаване на маркетингови материали за популяризиране на КВЕИ;
  • Създаване на уеб портал и онлайн платформа за популяризиране на ВЕИ, онлайн борса и магазин за продукти и услуги в сферата на енергетиката;
  • Създаване и функциониране на ИСОИ база данни за обмен на информация и координиране на общи клъстерни дейности;
  • Разработване на обща стратегия и политика за развитие на КВЕИ;
  • Провеждане на обширна информационна кампания за популяризиране енергията от ВЕИ и зелените практики, и тяхната роля в местното развитие;
  • Участие на международни изложения, реализиране на бизнес контакти и обмяна на опит с представители на местни, регионални и национални власти, неправителствени и браншови организации, и водещи европейски клъстери.
 

Електронен каталог на фирми

Фирмения каталог представлява електронна база данни за търсене по предварително избран критерии.

Още ...

Интерактивна карта на реализираните проекти

Интерактивна онлайн карта на реализираните инвестиционни проекти от членовете на КВЕИ и партньори на организацията.

Още ...

Клъстер ВЕИ

На www.res-cluster.org ще намерите информация за всичко в сферата на ВЕИ

Още ...