ИЗПРАТЕ НИ СЪОБЩЕНИЕ


ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В:

Електронен каталог на фирмите и организациите работещи в сферата на Възобновяемите енергийни източници.

Профил на РОУД ЕНЕРДЖИ ООД

ЕИК:

Сфера на дейност: Стопанисване на изградени енергийни обекти

Кратко представяне на фирмата / организацията:

Производство на ел. енергия

Представяне на фирмата / организацията:

    Фирмата е създадена през 2002г. с цел изграждане на водна електроцентрала за производство на енергия и с цел проектиране на пъти-ща.
    Фирма „Роуд Енерджи” ООД има изградена една водна електро-централа с обща инсталирана мощ-ност 0,4 MW. Реализирани са и ня-колко проекти за пътища.

Информация за контакт:

 • Населено място: Благоевград
 • Адрес:

  България
  гр. Благоевград 2700
  ж.к. „Запад” 39, ап.3

 • Телефон:
 • Факс:
 • Лице за контакт:
 • Е-маил:
 • Интернет страница:


submit to reddit Delicious Bookmark this on Delicious


 

Клъстер ВЕИ

На www.res-cluster.org ще намерите информация за всичко в сферата на ВЕИ

Още ...

Интерактивна карта на реализираните проекти

Интерактивна онлайн карта на реализираните инвестиционни проекти от членовете на КВЕИ и партньори на организацията.

Още ...

on-line каталог и магазин за продукти и услуги

Обширен онлайн каталог и магазин за продукти, цялостни решения и услуги в сферата на ЕЕ и ВЕИ.

Още ...